Ansatte i Thune Produkter

Thune Produkter tilbyr produkter og servicetjenester til helseforetak, universitet og laboratorier i hele Norge

Ragnar Evensen

Ragnar Evensen

Daglig leder

+47 907 39 319

Daglig leder Thune Produkter Helse

Audun Lornstad

Audun Lornstad

Salgs- og markedssjef

+47 915 99 698

Dekontaminatorer, sterilisatorer og håndtering biologisk avfall

Geir Aarvold

Geir Aarvold

Produktansvarlig

+47 958 41 502

Instrumentvaskemaskiner, kabinett- og sengevaskemaskiner, bekkenspylere og kjemikalier

Kari Furnes

Kari Furnes

Økonomisjef

+47 905 93 897

Økonomi

Eva Westlie

Eva Westlie

Regnskapsmedarbeider

+47 982 99 046

Service

Service

Serviceingeniører

+ 47 477 82 419

Vi har 7 sertifiserte serviceingeniører