PRODUKTINFORMASJON

Vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel, flytende konsentrat

Bakteriedrepende middel med virkestoff mot innhyllede virus som er fri for aldehyder
For automatiske dekontaminatorer av senger, steriliseringsbeholdere og kirurgiske bord samt vogner og kirurgiske sko i dekontamineringsprosessen. Hurtigvirkende og med god materialkompatibilitet.

Link til leverandøren

Modeller

Bestillings nr. 4018 09
Tønner på 200 liter
Bestillings nr. 4018 13
Kanner på 20 liter
Bestillings nr. 4018 26
Flasker på 5 liter

Teknisk informasjon

Sikkerhetsdatablad
PDF, 200.01 KB
Produktdatablad
PDF, 398.56 KB