Thune Produkter AS

Thune Produkter tilbyr produkter og servicetjenester til helseforetak, universitet og laboratorier i hele Norge.

Produkter

Thune Produkter AS selger dampsterilisatorer, lavtemperatursterilisatorer, sikkerhetskabinett, instrumentvaskemaskiner, bekkenspylere, sengevaskemaskiner, kjøl- og fryseskap, madrassdesinfektorer og ulike småinstrumenter til det norske markedet.