PRODUKTINFORMASJON

Tester for daglig bruk.
– Kjemiske tester type 4 for hver pakke
– Helix PCD test med kjemisk test type 2
– Biologiske indikatorer for rutinekontroll
– Indikator tape