Etterhåndtering av avfall

Her er utstyr for etterhåndtering av avfallet etter sterilisering